Gwarancja Wieku Biologicznego

Regulamin Zwrotu

Obowiązki klienta:

  1. zakup 3 zestawów ProLon 5-day w ciągu 90 dni („Zakup”) na takie same dane (imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu) oraz zachowanie dowodów zakupu;
  1. realizacja 1 cyklu ProLon 5-day miesięcznie przez trzy kolejne miesiące (na przykład: październik, listopad, grudzień); 
  1. skontaktowanie się z „Fondazione Valter Longo” bioage@fondazionevalterlongo.org przed rozpoczęciem pierwszego cyklu ProLon 5-day w celu ustalenia, jakie badania krwi należy wykonać;
  1. wykonanie 2 badań krwi, jednego przed pierwszym cyklem ProLon 5-day i drugiego po trzecim cyklu ProLon 5-day. Pomiędzy pierwszym i drugim badaniem krwi musi upłynąć co najmniej 95 i nie więcej niż 120 dni;
  1. wysłanie kopii wyników obydwu badań krwi do „Fondazione Valter Longo” bioage@fondazionevalterlongo.org w celu uzyskania certyfikatu wieku biologicznego („Certyfikat wieku biologicznego”) od „Fondazione Valter Longo”; 
  1. wysłanie „certyfikatu wieku biologicznego” do nas info@prolon.eu w celu uzyskania zwrotu w razie gdy „Certyfikat wieku biologicznego” potwierdzi, że wiek biologiczny klienta nie zmniejszył się.

 

(łącznie określane jako „Żądanie”).

Klient powinien otrzymać taką samą kwotę, jaką zapłacił za zakup („Zwrot”). Jeśli klient zakupi więcej niż 3 zestawy ProLon 5-day w ciągu 90 dni, zwrot będzie ograniczony do kwoty zapłaconej za 3 zestawy ProLon 5-day. Każdy klient może otrzymać tylko 1 zwrot.

Zwrot zostanie zrealizowany poprzez przelew bankowy na numer konta podany przez klienta. Klient musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta bankowego, a bank musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej albo Norwegii, w Andorze, Bośni i Hercegowinie, Monako, Macedonii, Serbii, Czarnogórze

Jedno konto bankowe może zostać użyte tylko raz w celu utrzymania zwrotu.

Zwrot zostanie zrealizowany, jeśli żądanie zostanie przesłane do nas w ciągu 15 dni od daty wydania „Certyfikatu wieku biologicznego”.

Tylko w przypadku pełnego, terminowego i pomyślnego wykonania żądania firma L-Nutra Italia S.r.l. zrealizuje zwrot w ciągu 30 dni roboczych od momentu weryfikacji żądania. 

Opisanego powyżej procesu nie należy rozumieć jako „konkursu z nagrodami”. Ten proces i zwrot należy rozumieć jako odroczony rabat.

Klient może zwrócić ProLon 5-day przed rozpoczęciem cyklu i skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@prolon.eu.