Nauka i badania

Najnowocześniejsze prace badawczo-rozwojowe oraz badania przedkliniczne i kliniczne Prolon® przeprowadzono w Instytucie Długowieczności  na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, a także w Instytucie Badań nad Cukrzycą i Otyłością były dodatkowo  sponsorowane przez National Cancer Institutes (NCI) i National Institute on Aging ( NIA) National Institute of Health (NIH).

Wyniki powyższych badań opublikowano w najlepszych czasopismach naukowych.